Mini Posts

Netland Computers oraz Divisoft połączyły swoje siły

Po długiej i owocnej współpracy, firmy Divisoft oraz Netland Computers postanowiły połączyć swoje siły. Oba przedsiębiorstwa działają prężnie na rynku od wielu lat, z roku na rok poszerzając grono swoich klientów. Divisoft specjalizuje się w szeroko pojętym e-marketingu, natomiast Netland Computers to wszechstronne przedsiębiorstwo IT, którego podstawą działalności jest dystrybucja sprzętu komputerowego i świadczenie usług informatycznych.

Co wpłynęło na taką decyzję? Przede wszystkim dynamiczny rozwój, który niesie za sobą obsługę coraz większych projektów oraz rozszerzanie oferowanych usług. Doświadczenie pokazuje, jak w dzisiejszych czasach rośnie zależność między marketingiem internetowym a technologią. Niezwykle ważną rzeczą jest, aby łączyć te dwie dziedziny i …

Przejdź w tryb Home Office!

Aktualna sytuacja na Świecie postawiła w niecodziennych okolicznościach zarówno właścicieli firm, jak i pracowników. Zmieniła się rzeczywistość, w której dotąd żyliśmy. Sytuacja rozwija się dynamicznie, a przedsiębiorstwa chcąc dostosować się do wymogów obecnej sytuacji coraz częściej przechodzą na tryb pracy zdalnej.

Według przeprowadzonych badań aż 67% firm działających w Polsce, które dotąd nie oferowały możliwości pracy zdalnej, postawiło na taką formę działalności po wybuchu pandemii. Co istotne, ponad 30% przedsiębiorców natrafiło na problemy, które uniemożliwiły przejście na tryb Home Office. W dużej części przypadków, ograniczenia spowodowane były brakiem wystarczającej liczby sprzętu, odpowiedniego do pracy poza biurem oraz niezbędnego oprogramowania, które …

Przeniesiemy Twój biznes do Internetu

Panująca aktualnie sytuacja epidemiczna z dnia na dzień zmusiła nas wszystkich do zmiany dotychczasowych nawyków i planów na rzecz izolacji we własnych domach. Zmiany te najbardziej odczuli przedsiębiorcy, którzy aby zachować płynność finansową zmuszeni są do reorganizacji modelu prowadzenia biznesu.

Nałożone przez Rząd obostrzenia spowodowały, że sklepy oraz firmy działające stacjonarnie mają duży problem z dotarciem do klientów.

Sytuacja kryzysowa, w której wszyscy się znaleźliśmy wymaga zdecydowanych, odważnych i mądrych działań, opartych o solidną, popartą doświadczeniem wiedzę.

Firmy działające online są postrzegane przez klientów jako nowoczesne i bardziej dostępne dla konsumenta. Brak takiej formy działalności, szczególnie w aktualnie panującej sytuacji, może przyczynić …