Pakiety

System enova dostępny jest w różnych pakietach. Poszczególne warianty różnią się funkcjonalnością. Można je dopasować do specyfiki swojego biznesu. Oprócz standardowych modułów, enova pozwala na wdrożenie dodatkowych aplikacji o specjalistycznych funkcjonalnościach.

Pakiet srebrny

enova-srebrna

Idealne rozwiązanie dla mikro i małych przedsiębiorstw

Pakiet złoty

enova-zlota

Wariant przeznaczony dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Pakiet platynowy

enova-srebrna

Najbardziej zaawansowane rozwiązanie zaprojektowane z myślą o firmach wielooddziałowych i korporacjach.

WERSJA SREBRNA WERSJA ZŁOTA WERSJA PLATYNOWA
Wielkość firmy Mikro i małe firmy Małe i średnie firmy Średnie i duże przedsiębiorstwa, grupy firm powiązanych
Liczba stanowisk pracy 1-3 i więcej 1-30 i więcej 1-100 i więcej
Złożoność organizacyjna firmy Podstawowa – proste, typowe funkcje Duża i bardzo duża – do dyspozycji mechanizm definiowania cech i wielodziałowość Bardzo duża – dodatkowo zaawansowana wielooddziałowość i wielofirmowość1
Przedsiębiorstwa handlowe i usługowe TAK (proste) TAK TAK
Przedsiębiorstwa produkcyjne i projektowe NIE TAK TAK
Przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe NIE TAK TAK
Współpraca z enova Workflow NIE TAK (w podstawowej funkcjonalności) TAK (w rozbudowanej, w pełni konfigurowalnej wersji)
Możliwość rozbudowy o indywidualne funjonalności NIE (istnieje możliwość przejścia na wersję złotą za różnicę w cenie)2 TAK (możliwość zakupu maks. 15 dodatkowych tabel oraz wszystkich modułów dodatkowych) TAK (w cenie nielimitowana liczba dodatkowych tabel i wszystkie moduły dodatkowe)3
System raportowy / Business Intelligence Prosty – w oparciu o mechanizmy własne enova: filtrowanie list, łatwe wysyłanie do arkuszy kalkulacyjnych (MS Excel4, OpenOffice) Dodatkowo mechanizm Analiz Wielowymiarowych – analiza danych enova w MS Excel4 Dodatkowo mechanizm Analiz Wielowymiarowych – analiza danych enova w MS Excel4
Skalowalność – łatwość dostosowania do potrzeb rosnącego przedsiębiorstwa. Prosta możliwość przejścia na wersję złotą za różnicę w cenie. Prosta możliwość przejścia na wersję platynową za różnicę w cenie. Najwększa i najbardziej rozbudowana wersja.
1 Prosimy o  kontakt.
2 Współpracuje z wybranymi modułami dodatkowymi.
3 Licencja musi zawierać wyłącznie moduły platynowe.
4 Wersja 2007 i późniejsze.