Q?

Kiedy zaktualizować program?

A.

Licencja na oprogramowanie jest dożywotnia. Producent zaleca coroczne wykupienie aktualizacji, która zapewnia dostęp do nowych wersji programu, wynikających z rozwoju funkcjonalności i zmian przepisów prawa na kolejne 12 miesięcy. Aktualizację wykupuje się dla wszystkich posiadanych modułów enova w ramach jednej licencji. Koszt aktualizacji to 15% ceny licencji za każde stanowisko, przy aktualizacji terminowej i 30% w przypadku aktualizacji nieterminowej (zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem).

Q?

Dlaczego warto zintegrować środowisko robocze?

A.

W systemie zintegrowanym informacje i dokumenty przechowywane są w jednym miejscu, a dostępne z wielu miejsc w programie, co ułatwia i przyśpiesza realizację procesów występujących w firmie. enova to jeden program, do którego dostęp mają pracownicy o konfigurowalnych uprawnieniach. Dane przepływają kontekstowo między modułami, które odpowiadają działom firmy, stanowiskom pracy i funkcjom pełnionym w przedsiębiorstwie.

Q?

Co to jest SQL?

A.

SQL (Structured Query Language) to język służący do komunikowania się z bazą danych poprzez zadawanie tzw. zapytań. Od lat stanowi on standard w komunikacji z serwerami baz danych. Oczywiście użytkownik systemu enova nie musi go znać, aby w pełni korzystać z oprogramowania.

Q?

Co to jest „cloud computing”?

A.

Technologia cloud computing („przetwarzanie w chmurze”) polega na dostarczaniu aplikacji w formie usługi on-line. Użytkownicy korzystają z programu zainstalowanego na zdalnej platformie tylko wówczas, gdy tego potrzebują. Dzięki temu m.in. unikają kosztów zakupu i eksploatacji dodatkowego sprzętu, nie muszą się też przejmować aktualizacją programu. Do najbardziej znanych z życia codziennego przykładów korzystania z cloud computing zalicza się używanie poczty Gmail czy pakietu biurowego Google Docs.

Q?

Co gwarantują nowoczesne narzędzia programistyczne?

A.

Oprogramowanie musi być stabilne, wydajne oraz łatwe do rozbudowy. Zastosowana technologia i architektura systemu enova zapewniają komfort pracy i bezpieczeństwo danych przechowywanych w systemie oraz dają możliwość rozbudowy standardowej wersji programu o rozwiązania dedykowane, dopisywane lub integrowane z enova przez Autoryzowanych Partnerów.

Q?

Dlaczego wybraliśmy środowisko Microsoft?

A.

Nowoczesne rozwiązania dają gwarancję, że oprogramowanie nie straci na aktualności. System enova wykorzystuje zaawansowaną technologię Microsoft .NET, dzięki czemu jest również w pełni zintegrowany ze środowiskiem MS Office. Bazy MS SQL zapewniają stabilność pracy oraz spójność przechowywanych danych. Jako Złoty Partner Microsoft mamy pewność, że dostarczana przez tę firmę technologia jest i będzie rozwijana w kolejnych latach.

Q?

Co to jest skalowalność?

A.

Skalowalnym nazywamy system informatyczny, który stosunkowo łatwo poddaje się modyfikacjom i rozbudowie. W sensie technicznym w odniesieniu do enova oznacza to, że system można dostosować do rozwijającej się infrastruktury informatycznej firmy. W ujęciu bardziej metaforycznym możemy mówić o skalowalności jako zdolności do (coraz bardziej) efektywnego działania przy zmieniającej się „skali biznesu”.

Q?

Jak często aktualizowana jest enova?

A.

System enova jest aktualizowany w dwóch aspektach: prawnym i funkcjonalnym. Wraz z pojawieniem się zmian w przepisach prawa gospodarczego producent publikuje nowe wersje na stronie internetowej wraz z informacjami o zmianach. System enova jest stale rozwijany w zakresie nowych funkcjonalności – są to tzw. duże wersje, publikowane średnio cztery w roku, oparte na analizie rynku i potrzeb firm. Każdy klient posiadający oprogramowanie enova objęte gwarancją ma pełny dostęp do korzystania z prawnych i funkcjonalnych uaktualnień programu.

Q?

Co to jest system ekspercki?

A.

System ekspercki (a. ekspertowy) to program komputerowy, który umożliwia korzystanie z wiedzy merytorycznej wbudowanej bądź uzyskiwanej na podstawie napływających informacji. W ten sposób ułatwia on podejmowanie decyzji, a nawet sam rozwiązuje mniej skomplikowane problemy. Praktyka wskazuje, że właściwości systemu eksperckiego w enova okazują się szczególnie istotne w modułach Płace i Handel, gdzie „eksperckość” przyczynia się do znacznej redukcji liczby błędów popełnianych przez pracowników.

Q?

W jaki sposób dostosować program do potrzeb firmy?

A.

Szczegółowa odpowiedź na to pytanie wymaga w zasadzie przeprowadzenia pełnego procesu wdrożenia z uwzględnieniem etapów: 1) określenia minimum niezbędnych funkcjonalności przez klienta, 2) analizy przedwdrożeniowej i 3) analizy biznesowej. Ogólnie można jednak powiedzieć, że najpierw należy wybrać odpowiedni pakiet, a w tym celu trzeba ustalić, jak wyglądają plany rozwoju firmy i czy występuje potrzeba stosowania rozwiązań branżowych bądź nawet tworzonych od podstaw na zamówienie. Następnie trzeba wybrać i zintegrować potrzebne nam moduły. Cały ten proces przebiega przy udziale Autoryzowanych Partnerów firmy Soneta, którzy chętnie udzielą bardziej wyczerpujących informacji. Zapraszamy do kontaktu z Autoryzowanymi Partnerami!

Q?

Co to jest architektura programu?

A.

Nie wdając się w skomplikowane definicje, można powiedzieć, że na architekturę systemu enova składają się jego poszczególne warstwy, czyli 1) interfejs odpowiedzialny za interakcje użytkownika z programem, 2) bazę, która gromadzi dane i umożliwia przeprowadzanie na nich operacji, 3) tzw. logikę/analitykę biznesową, która – w najbardziej ogólnym wymiarze – służy do przekształcania surowych danych w cenne z punktu widzenia przedsiębiorstwa informacje. O wyjątkowości systemu ERP stanowi przede wszystkim trzecia z wymienionych warstw – z jednej strony odzwierciedla ona naszą wiedzę o modelowym przebiegu procesów w różnych przedsiębiorstwach, a z drugiej musi uwzględniać stale zmieniające się przepisy i inne czynniki wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej w dynamicznej rzeczywistości rynkowej.

Q?

Co to jest interfejs użytkownika?

A.

Interfejs jest częścią programu komputerowego odpowiadająca za interakcje z użytkownikiem poprzez urządzenia wejścia (klawiatura, mysz) i wyjścia (np. monitor). Współcześnie większość funkcji interfejsu użytkownika realizuje system operacyjny (np. wyświetlanie się elementów w oknach), dzięki czemu obsługa aplikacji została w dużym stopniu zestandaryzowana. Interfejs systemu enova nawiązuje dodatkowo do rozwiązań spopularyzowanych przez Microsoft Outlook, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z programu zgodnie z ich przyzwyczajeniami. Jednocześnie enova pozwala w dużym stopniu dostosować wygląd i obsługę interfejsu do indywidualnych preferencji.

Q?

Na czym polega integracja modułów?

A.

Moduły systemu enova korzystają ze wspólnej bazy danych. Dzięki temu każdy z nich „wie” o operacjach przeprowadzonych w innych (związanych z określonym procesem) częściach systemu i odpowiednio na nie reaguje. Na przykład wprowadzenie dokumentów transakcji w module Handel pociągnie za sobą automatyczne zarejestrowanie wynikających z nich rozrachunków w Ewidencji Środków Pieniężnych i ich zaksięgowanie w jednym z modułów księgowych.

Q?

Co to jest moduł?

A.

Moduł to pojedynczy element systemu enova usprawniający działanie firmy w wybranym obszarze. Na przykład moduł Faktury służy do ewidencjonowania dokumentów sprzedaży, towarów oraz usług, a moduł CRM pomaga w zarządzaniu relacjami z klientem. Choć za sprawą integracji w ramach systemu moduły intensywnie ze sobą współpracują, większość z nich może również funkcjonować niezależnie od siebie (tzn. bez obecności innych), co zapewnia elastyczność w ich doborze.